Hoe werk ik

Intake

Een coachtraject is maatwerk. Tijdens een eerste gesprek wordt afgetast of ik en uw vraagstuk bij elkaar passen. In de intake worden coachvraag en - het doel verder besproken. Kenmerkend voor mijn manier van werken is dat ik goed geconcentreerd kan luisteren en kijken. Waarbij mijn positieve energie en uitstraling meewerken. Ik werk volgens motiverende gespreksvoeringtechniek en pas daarin verschillende coaching en gespreksvaardigheden toe. Mijn sterkste kant is om door middel van deze technieken en oprechte interesse en ambivalente opstelling de mogelijkheden of talenten bij de ander juist naar boven te laten komen.

Transparantie

Ik werk zowel in opdracht van werkgevers als met particulieren. Indien een ander dan de cliënt de opdrachtgever is vindt ook met deze partij afstemming plaats. Dit gebeurt op zorgvuldige en transparante wijze, zodat de relaties binnnenin driehoeksverhouding werkgever-werknemer, ouder - kind en cliënt-coach niet onder druk komen te staan.