Coaching

Individueel maatwerk

Iedere persoon is anders, iedere persoon verdient een eigen op maat gemaakt plan voor begeleiding. Daarin beluister ik tijdens de intake wat de persoonlijke omstandigheden zijn van de cliënt. Ik stel daarbij de coaching vraag vast.

Bij het coachen van  algemene jongeren en/of jong volwassenen.

Of coachen van een jongere  en/of jong volwassenen met een beperking.

Mijn krachtens coach is dat ik altijd op zoek naar daar waar mogelijkheden liggen. Ik houd rekening met ieders talenten en competenties die cliënt/e heeft ontwikkeld. Aan welke specifieke omstandigheden zorg moet worden besteed om er een succes van te kunnen maken?

Daarnaast kijk ik vanuit Job Coach naar datgene wat op de werkplek van belang is, gezien vanuit de werkgever: wat wordt van een werknemer verwacht? Welke mogelijkheden heeft de werkgever om de arbeidsplaats vorm te geven, zodat deze zo goed mogelijk passend is?

Als Coach bied ik verschillende soorten ondersteuning. Dat kan zijn een-op-een ondersteuning van de cliënt. Het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en vertrouwen in jezelf,  is voor ieder mens van belang.

Als ik als Job Coach een werkplek heb gevonden, dan zorg ik als Job Coach ervoor dat belangrijke zaken goed worden afgestemd. Bij wie kan mijn cliënt tijdens het dagelijks werk terecht met vragen en problemen? Welke persoon is binnen het bedrijf voor mijn cliënt de mentor of buddy? In Job coaching termen noemen we deze persoon een “Harrie”!

Samen met de client/e en werkgever maken we met je werkgever afspraken over hoe je wordt ingewerkt, wanneer werkbesprekingen plaats vinden, welke haalbare leerdoelen worden nagestreefd.

Deze worden door mij schriftelijk vastgelegd.

Als coach begeleid ik jongeren met (autisme) ASS, ADD, ADHD op verschillende gebieden. te denken valt aan:

  • ondersteuning bij; sociale vaardigheden
  • structureren en regiseren bij dagelijkse activiteiten
  • allen gericht op zoveel mogelijk (sociale) zelfredzaamheid

Bij al deze werkzaamheden kun je rekenen op mijn enthousiaste inzet, mijn creatieve en praktische kijk op zaken.

Autisme

Jongeren met autisme (ASS) zijn, net als iedereen, jongeren met eigen specifieke kwaliteiten. Alleen zijn ze soms wat specifieker, en zijn sommige vaardigheden nog minder ontwikkeld.

Als je deze jongeren goed passend in de samenleving kunt inzetten, met aandacht voor die eigen specifieke kanten, dan is autisme geen handicap maar een kwaliteit.

Daarin kan ik als (Job) Coach een rol spelen omdat ik goede zorg en begeleiding kan bieden.

Erkend Job Coach via Elan Training, Ulvenhout

Als erkend job coach ben ik aangesloten bij branchevereniging (JvB) Vereniging van Job Coaches en de NOLOC en NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Volgens de geldende normen en vastgestelde regels zal ik mijn beroep als Jobcoach uitoefenen.

Mijn inzet laat zich omschrijven om vanuit integer persoonlijk contact met cliënt/e te werken.

Waarbij mijn inzet zich kenmerkt door intensief, doortasten, effectief te werk te gaan om resultaten te boeken.

Als professionele (Job) Coach ben ik verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de werk/school/studie/stage gerelateerde begeleiding en ondersteuning van de cliënt.