Passie en missie

Mijn passie is om vanuit mijn positieve kracht en energie op basis van ervaring en opleidingen de andere zo goed als mogelijk te willen helpen door hen te coachen.

Vanuit ambivalentie voer ik coaching gesprekken.

Belangrijk is daarbij te vermelden dat de cliënt/e altijd zelf de regie heeft. Cliënt bepaald de snelheid van het proces en keuzes die hij/zij daarin wel of niet maakt.

Als docente ben ik gewend om middels duidelijke structuur een overzichtelijk beeld weer te geven. Deze aanpak werkt verhelderend, effectief en constructief.

Als tools hanteer ik de door mij getrainde gesprek- en coaching technieken passend bij de cliënt in zijn haar situatie.

Daarbij observeer ik de cliënt vanuit “ camera ” blik, om sneller tot de kern te komen waar het om draait.

Ik krijg er energie van om samen onderliggende patronen en belemmeringen op te sporen, ter discussie te stellen.

Hierbij doe ik een beroep op het zelfsturend vermogen van cliënt. Doel om positieve verandering, ten gunste van de cliënt te bewerkstelligen.